Kezdőlap > Kultúra > Irodalom > Csorba Győző itt van

Csorba Győző itt van

2016. május 18. szerda, 21:07 Major Zoltán Irodalom
PDF

Május 17-én a Csorba Győző centenárium keretében megnyitották a Csorba100 kiállítást, mely a költő, irodalmár, műfordító, könyvtári szakember teljes életútját bemutatja az érdeklődőknek. A hivatalos megnyitón a kiállítást a város, a könyvtár és a Csorba Győző Társaság részéről is méltatták, Gyurkovics Tibor köszöntését Sólyom Katalin előadásában hallhattuk. A tervek szerint utaztatható tárlat június 20-ig tekinthető meg a Tudásközpont mélyföldszintjén. (Fotók: Mizerák Andrea)

A megnyitón Papp Miklós, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola tanulójának hegedűjátéka után Sólyom Katalin, a Pécsi Nemzeti Színház Jászai-díjas színművésze tolmácsolta Gyurkovics Tibor évtizedekkel ezelőtt írt szavait, Csorba Győző köszöntése című írását. A Csorba Győző teljes munkásságát, életművét felölelő kiállítást Bognár László, Pécs Megyei Jogú Város Kulturális és Köznevelési Bizottságának elnöke köszöntötte. A városi elöljáró megköszönte, hogy a Csorba Győző Társaság felvállalta a költő hagyatékának, emlékének ápolását, őrzését és kezdeményezte a Csorba Győző születésének centenáriumára tervezett emlékév létrehozását, a Csorba Győző Könyvtár vezetőségének, munkatársainak pedig azt, hogy szakértő munkájuknak köszönhetően az anyag összeállt, illetve hogy az intézmény helyet adott a kiállításnak és számos más programnak az év során. Az elnök megköszönte a családnak is, hogy a kiállított tárgyakkal hozzájárultak a tárlathoz. Bognár kiemelte: Csorba Győző a 20. századi magyar irodalom meghatározó költője, műfordítója, irodalmi szerkesztője volt. Számtalan verseskötete és fordítása jelent meg. A Jelenkornak végig főmunkatársa volt, neve egybeforrt a pécsi irodalmi és kulturális élettel, születésétől a haláláig a városhoz kötődött. Ars poeticájában vallotta, munkásságával fémjelezte, hogy a nemzet kulturális és művészeti életének egészséges fejlődése megkívánja a vidéki szellemi műhelyek szerveződését, megerősödését. „Dunántúli és tegyük hozzá, pécsi benne a lélek, a szerelem és a forma tisztelete, lírájának erősen emberi jellege. Ez a művészi maradandóság, egyéni, emberi kiállás, dunántúli, pécsi hang, amely többek között átszövi Csorba Győző életútját.” – zárta gondolatait a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke.

A Csorba Győző Társaság nevében Dr. Nagy Imre, a Társaság elnöke nyitotta meg a kiállítást. „Csorba Győző itt van?” – idézte a Gyurkovics Tibor írásában feltett kérdést. Hányszor kérdezték, kérdeztük ezt egymástól még életében, amikor valami irodalmi összejövetelre, rendezvényre került sor. És megnyugodva észleltük, hogy igen, Csorba Győző itt van. Most, amikor itt állunk ennek a kiállításnak a helyszínén, szintén meg kell kérdeznünk: Csorba Győző itt van? Én azt hiszem, itt van, de hogy a hangját is meghalljuk, ahhoz a mi olvasói, befogadói figyelmünkre is szükség van.” Csorba Győző, folytatta Nagy Imre, egyszer az irodalmi szentháromságról beszélt. Ezt ő profán módon értelmezte: a költő, a vers és az olvasó háromságában. Csorba Győző könyvtáros volt. „Azt gondolom, hogy ő ebben az irodalmi szentháromságban főként az olvasóra gondolt és az olvasó figyelmét kérte, igényelte és váltotta ki.” Az elnök véleménye szerint aggódunk az értékeink esendősége miatt, azért, hogy a vers hangja az utcazajban elhalkul vagy megszűnik. Csorba Győző az értékek költője volt, ezekre az értékekre hívta fel a figyelmet, gondoskodott megőrzésükről.

A megnyitóbeszédek sorát Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója zárta. Felidézte, hogy a könyvtár egy emlékszobát alakított ki Csorba Győző emlékére az Apáca utcában, ami 2010-ben bekerült a Tudásközpont épületébe. Az igazgató elmondta, hogy 2015-ben, amikor a Csorba centenáriumra készültek, az egyik első gondolatuk volt egy Csorba Győző kiállítás létrehozása. Azért döntöttek a molinó kiállítás mellett, mert az a céljuk, hogy a tárlat vándorútra induljon, eljusson Pécs iskoláiba, könyvtáraiba, a megye könyvtáraiba és reményeik szerint az ország különböző helyeire is. Miszler Tamás megköszönte Pécs MJV Önkormányzatának, hogy anyagilag is támogatta a centenáriumi évet, a könyvtár munkatársainak, hogy létrehozták a kiállítást, a Csorba családnak, hogy képeket adományoztak és ezzel is segítették a kiállítás létrejöttét. Az igazgató külön köszönetét fejezte ki Drinóczi Ildikó tájékoztató könyvtárosnak, aki a kiállítást összeállította. A megnyitó végén Drinóczi Ildikó is köszöntötte néhány mondattal az ünneplő közönséget. Elmondta, hogy ahogy belemélyedt Csorba Győző életművébe, azt tapasztalta, hogy a verseiben mindig fellelhetőek azok az értékek, amelyek örökérvényűek: a bölcsesség, az igazság, és a szépség. „Én csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy olvassa Csorba Győző verseit meg egyéb verseket is, ahogy Győző bácsi mondta, a versek nélkül, a költészet nélkül az ember lesz szegényebb.”

A kiállítást június 20-ig lehet megtekinteni a Tudásközpont mélyföldszintjén. Akik nem tudnak ellátogatni ebben az időszakban a könyvtárba, a kiállítást virtuális formában is megtekinthetik a Csorba Győző Könyvtár honlapján.

 

 alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

A hozzászólásokat lezártuk. Nem küldhet több hozzászólást.

Hirdetés
Hirdetés